fbpx

Algemene voorwaarden

Deze pagina geeft de algemene voorwaarden weer die wij hanteren. Omdat we gekoelde producten versturen is het erg belangrijk dat u aanwezig bent op het moment van levering. U kunt dit moment zelf kiezen en u zal van onze logistieke helden van Red Je Pakketje op de hoogte worden gehouden van de levering. Houd die informatie goed in de gaten.

Algemene voorwaarden - De Krekerij

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@dekrekerij.nl. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 0653566699. Het adres van Burgs Foods B.V. – De Krekerij is Elandstraat 78, 3064 AH te Rotterdam met KvK-nummer: 71183604.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 - Producten

Wij verkopen Smakelijke producten van krekels en sprinkhanen.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 2 - Betalingen?

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met iDEAL en credit card. Verzendkosten worden berekend op basis van kosten.

Artikel 6 - Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 3 - Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Red je pakketje verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling op de dag van gewenste levering dagen te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8 - Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@dekrekerij.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen veertien dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen veertien dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 4 - Retour

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk informatie te geven over wanneer uw bestelling aankomt. Het is erg belangrijk om hier ook zelf op te letten want onze distributeur kan maar één leverpoging doen doordat de producten gekoeld moeten aankomen. Wij hebben gekozen voor Red Je Pakketje wat meer dan 99% van de pakketjes de eerste keer kan levert. Het is cruciaal dat u aanwezig bent op het moment dat u de bestelling wilt ontvangen om dat we gekoelde voedselproducten leveren. Houd dus de levering in de gaten. Op het moment dat Red Je Pakketje het pakketje ontvangt kunnen wij dit namelijk niet meer terugnemen.

Bestelde voedingsproducten kunnen helaas niet geretourneerd worden, u kunt ontvangen etenswaren niet meer terugsturen. Als u vragen heeft kunt u die altijd sturen naar info@dekrekerij.nl. Als u uw bestelling annuleert voor 23:59 de dag voordat de levering zal worden uitgevoerd, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. Voedingsproducten en producten die op maat worden gemaakt kunnen niet retour worden gezonden.

Artikel 9 - Geschillenregeling

1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Rotterdam bevoegd.

 


2. Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr